De wonderbare beeltenis van O.L.Vrouw van Guadalupe

Deze film gaat over de verschijningen van O.L.Vrouw in Mexico in december 1531 en haar beeltenis die ze op wonderbare wijze naliet op de tilma van Juan Diego.

Het gezicht van O.L.Vrouw van Guadalupe verkregen door Kunstmatige Intelligentie:


Het verhaal van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe en de heilige Juan Diego