Website ‘Geef Gehoor’

Luisteren is goed...

Gehoorzamen is beter!

Gebed:
“Eeuwige Vader, door de onbevlekte handen van Maria en het heilig Hart van Jezus, offer ik U op Uw Goddelijke Zoon aan het kruis, Zijn kruisiging en opheffing, Zijn wonden aan handen en voeten en de stromen bloed die daaruit voor ons vergoten werden, alsmede Zijn uiterste armoede, Zijn volkomen gehoorzaamheid, al Zijn kwellingen naar lichaam, ziel en geest, Zijn kostbare dood en de onbloedige vernieuwing ervan in alle heilige Missen van de wereld, tot vergeving voor het breken van de kloostergeloften en de kloosterregels, voor vergeving van mijn zonden en die van de hele wereld, voor zieken en stervenden, voor heilige priesters en leken, voor de intenties van onze vader de paus, tot herstel van het Christelijk gezin, voor sterkte in het geloof, voor ons vaderland en voor de eenheid van alle volkeren in Christus en Zijn Kerk, alsook voor de vervolgden in de hele wereld”. Bron 6:kruisiging