Uitspraken van Jezus tot Marguerite: De intimiteit van God tot de mensen en omgekeerd.

Uitspraken van Jezus tot Marguerite

Overgenomen van de website Het Legioen Kleine Zielen: De intimiteit van God tot de mensen, en omgekeerd.

“Deze Boodschap (van de Barmhartige Liefde) toont de zielen de intimiteit van een God en zijn schepsel”.

“De intimiteit van een God met zijn schepsel geeft u ieder ogenblik wat uw menselijke natuur ontbreekt, namelijk het verstaan van de hemelse dingen, de kennis en de verachting der ijdelheden (vergankelijkheid of nietigheid) van deze jammerlijk ontaarde wereld”.

“Luistert naar de Stem van uw God. Ze wordt een stil geruis! Ze wordt tederheid! Ze geeft onderricht! Ze dringt aan! Ze dringt aan en tenslotte stelt ze eisen zonder evenwel te dwingen”.

“Op een dag kom Ik in het leven van ieder mens, wie hij ook zij. Dan volstaat het zijn hand uit te steken om Mij te grijpen. Maar voor velen ben Ik slechts het voorwerp van hun ziekelijke verbeelding. Ze zijn niet in staat om de redplank te grijpen die Ik hun aanreik”.

“Het Hart van de Godmens is nooit ongevoelig voor de roep van de ziel die Hem dierbaar is. Het Hart van de Godmens is medelijden en vergeving. Het is ook liefde en bescherming”.

“Ik schenk u Mijn Leven: Gij schenkt Mij uw leven. Ik schenk u de Hoop: Gij schenkt Mij uw vertrouwen. Ik schenk u hemelse Goederen: Gij schenkt Mij uw zwakheid. In deze wisselwerking doen we allebei ons voordeel; gij wint het eeuwig Leven en Ik uw ziel”.

“Wat Ik van u verlang, geliefden, is de heilige stoutmoedigheid van kleine kinderen, intieme omgang met uw God. Zoete en liefdevolle overgave van uw ziel in Mij. Vreest niet Mij te zeggen en te herhalen dat ge Mij liefhebt”.

“De banden die ontstaan in de geestelijke vriendschap zijn onverwoestbaar. De Hemel kan ze alléén maar in hun volledige en definitieve staat verstevigen”.

Boek van de Barmhartige Liefde (Hoofdstuk 22) – Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus (hetlegioenkleinezielen.com)