Uiteindelijk een tijd van Vrede

De huidige tijden worden steeds nijpender. De aanval en oorlog van Rusland is niet alleen op de Oekraïne gericht, maar ook op de Westerse democratie en hun kapitalistisch systeem. En dit met de bedoeling om een nieuwe machtige wereldorde op te richten, die hun dwaalleer (met communistische idealen) aan de wereld wil gaan opleggen.

Die nieuwe wereldmacht zal naast Rusland bestaan uit China en wellicht ook India, Venezuela en andere verwante landen. Ze zullen gaan proberen om de wereldwijde energie en voedselvoorziening in handen te krijgen.

Het zal een heel moeilijke tijd gaan worden, maar uiteindelijk zal Rusland zich bekeren zoals Maria in Fatima en daarna ook in Medjugorje beloofd heeft.

Er zal dan een nieuw lang Christelijk tijdperk van vrede ontstaan: kortom het tijdperk van de heilige Geest.