Selecteer een site om te openen

Rachel’s Vineyard Nederland (Hulp voor vrouwen en mannen die spijt hebben over hun abortus)


Geef Mij je liefde (Jezus vraagt om wederliefde)


Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus


Luister en geef gehoor (Luisteren is goed. Gehoorzamen is beter!)


De waarheid achter (De waarheid van de werkelijkheid)


Overleven! (Strugle for life)


pray non stop (Preken en Gezinsmisvieringen)


Bortoluzzi: Bijbelse Ontstaansgeschiedenis (De visoenen van een Italiaanse pastoor over schepping en herschepping)


Boodschappen van Maria (Berichten over Maria)


H. Hoofd van Jezus (H. Hoofdverering, Zetel van de Goddelijke Wijsheid)


Dr. C.W. Baars en Dr. A. Terruwe (Twee Nederlandse katholieke psychiaters)